Предприятие в Зевголатио


Фабрика в Зевголатио, Коринфия.