Аквапарк Water Fun в Истмос


Аквапарк и центр отдыха WATER FUN (www.waterfun.gr) в Истмос, Коринфия.